top of page

Wat willen we met de collectie?

De opgeslagen collectie namen we onder de loep. Hoe gaan we het rubriceren en hoe is de conditie van de werken? Dit betekende alles bekijken, de staat waarin het verkeert.

Uiteindelijk willen we werken uit onze collectie in bruikleen geven voor museumtentoonstellingen, overzichtstentoonstellingen van kunstenaars en bijzondere kunstevenementen.

De werken stellen wij gratis beschikbaar met een bruikleenovereenkomst en betaalt de bruikleennemer alleen de transportkosten en verzekeringskosten voor de periode van bruikleen. 

Omdat de werken in het depot staan opgeslagen, is de collectie helaas niet te bezichtigen.

Wij vinden dit belangrijk om te doen. Kunst is niet elitair. Het gaat in de cultuur om waarden, die voor iedereen van belang zijn. Kunst geeft een documentatie van een tijd.

Uiteindelijk is ons plan een deel van de collectie te schenken aan musea in Nederland. 

Werken uit de collectie zijn o.a. uitgeleend in Nederland, Iran, Duitsland, België en China.

RSM120914-035.jpg

Foto Frans Strous

bottom of page